Om coaching

Flyter allt i ditt liv på i enlighet med dina innersta drömmar? Är ökad medvetenhet och lärande en naturlig del av din vardag? Utvecklas du hela tiden och är en bättre människa idag än igår? Mår du helt enkelt toppen i kroppen och knoppen! Grattis- då behöver du inte läsa längre än hit!

Men för de flesta av oss bjuder livet inte enbart på flow, utan det kan finnas utmaningar som man bävar inför. Dessutom finns det alltid områden med förbättringspotential, så att vi kan växa och expandera. En professionell coach kan bistå dig i din utveckling och ditt utforskande av nya möjligheter och vägar.

Jag heter Nina Floreteng och är grundare och ägare av Creaviva. Jag är utbildad ICF-certifierad coach på ACC-nivå och coachar individer och mindre grupper i de områden i livet där man vill ha en förändring.

Coaching vilar i en positiv och optimistisk människosyn och betraktar dig som frisk och resursstark. Coachen ger normalt inga råd, utan det handlar om att med coachens hjälp och verktyg göra upptäckter, val och öka medvetenheten för att sedan locka fram de inre resurser som finns hos dig för att ta dig framåt. Således är coaching både framtidsinriktat och handlingsinriktat.

Du kan med fördel använda mig som bollplank när det gäller kreativitet. Alla som arbetar med en kreativ verksamhet, professionellt eller på fritiden, vet att det innebär speciella utmaningar. I coachprocessen utforskar vi hur man ska hitta flödet, överbrygga motstånd och svårigheter samt förstå sin egen kreativa profil och potential.

 

 

icflogocolor

Nina Floreteng är medlem i ICF (International Coach Federation), världens största branschorganisation för coacher. Organisationen har som syfte att kvalitetssäkra såväl coacherna som coachutbildningarna samt att etablera coaching som en erkänd profession.

Självklart arbetar jag som coach under tystnadsplikt och jag följer de etiska riktlinjerna som fastslagits av ICF. Vill du veta mer om det etiska förhållningssättet inom branschen, är du varmt välkommen att kontakta mig.