Din utveckling — min passion

Behöver du reda ut vad du ska göra med ditt liv – i stora drag eller inom något specifikt område? Vill du ha hjälp med att sätta mål för din personliga utveckling? Eller vet du helt enkelt inte hur du ska ta nästa steg? Då kan professionell coachning vara ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa dig att med full styrka och energi ta dig framåt. Ett sätt att visa dig själv att du tar ditt liv och ditt välbefinnande på allvar.

Livscoachning utgår från en positiv och optimistisk människosyn och betraktar dig som frisk och resursstark. Coachen ger normalt inga råd, men med coachens hjälp och verktyg gör du upptäckter och val som ökar din medvetenhet. Med hjälp av dina nyvunna insikter lockar vi sedan fram de inre resurser som redan finns hos dig, för att du ska kunna ta dig framåt. Coachning är både framtids- och handlingsinriktat. Ämnet för coachning kan vara vilket område som helst i livet där du vill ha en förändring. Självklart arbetar coachen under tystnadsplikt.

En vägledande process där coachen hjälper klienter att nå sina mål och öka självinsikten

  • Personlig tillväxt och självinsikt
  • Framsteg och handlingsplaner
  • Balans och livskvalitet

Livscoaching – nå dina drömmar och mål

Livscoaching är ett verktyg för att utvecklas och öka din livskvalitet! I mötet med coachen får du möjlighet att stanna upp och reflektera, att tänka i nya banor. Vi samtalar om det som just du vill utveckla för att hitta nya förhållningssätt. Coaching kan beröra både de små och stora frågorna i livet. Det kan handla om såväl personlig som yrkesmässig utveckling.

Coaching är en tydlig och resultatinriktad process som stödjer dig i att lyfta fram vad som är viktigt, att sätta mål och att hitta dina bästa sätt att nå dessa mål. Mellan coachsamtalen tar du de nödvändiga stegen mot målet. Att bli coachad innebär att utforska och utmana dig själv, t.ex. dina handlingar, värderingar och känslor. Coachen har verktygen för att locka fram dina styrkor och resurser och öka din medvetenhet. Coachen ger dig normalt inga råd, utan det handlar om att du med coachens hjälp själv finner dina egna svar.