Bli coachad

Lyssnandet – livscoachens viktigaste verktyg

Att genomföra förändringar är som bekant inte helt lätt. Hade det varit lätt hade du redan gjort det, eller hur? När kollegor och vänner inte räcker till kan man behöva ta hjälp av en utbildad professionell coach för att reda ut sin situation. Coachen är expert på att lyssna, men också på att ställa frågor som fördjupar dina insikter. Livscoaching är inte terapi, utan en samtalsform där du som klient betraktas som frisk och resursstark och utmanas till nya tankesätt och handlingar samt får verktyg för att utvecklas och utnyttja dina förmågor. Coachen har verktygen och processerna som leder dig framåt. Samtalen med coachen brukar upplevas som en skön och välbehövlig reflektionsoas.

En passion för att gynna ditt välmående

Här är några exempel på när en livscoach kan bistå dig:

Överblick

Du vill få bättre överblick över din situation i en snabbföränderlig värld.

Drömmar

Du vill uppnå en dröm, stor eller liten.

Utforskande

Du vill utforska vem du är, vad du kan och vad du vill.

Resultat

Du vill ha nya resultat inom något område i livet.

Självkänsla

Du vill öka din självkänsla.

Mål

Du vill arbeta mer målfokuserat, grundat i din vision och dina värderingar.

”Resultatet av coachingen har gjort att jag har förstärkt och förbättrat mina positiva sidor”

Nathalie Berglund

Innovation By Nathalie

Upptäck din potential genom individuell livscoaching

Boka din första session idag och låt oss gemensamt navigera mot ett mer meningsfullt och uppfyllande liv.